Logo page.php?10 Logo
   
Username:    Password:    Remember me  
Ambulantný cenník
 Pondl 06 duben 2015 - 21:35:33

Ambulancia akupunktúry

zapísaná v Bratislavskom samosprávnom kraji pod číslom 102513/2006-ZDR/2,
pod ktorým bolo vydané povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, dňa 18. 8. 2006.
Sídlo: Súťažná 15, 821 08 Bratislava
IČO: 31758169 DIČ: 1025351239 ( pridelené 10/1995)


Lekárka: MUDr. Danuša Siveková
Zdravotná sestra: Mgr. Petronela Hrušovská
Sídlo: Súťažná 15, 821 08 Bratislava
IČO: 31758169
DIČ: 1025351239 (pridelené 10/1995)

Ponukový cenník poskytovanej zdravotnej starostlivosti:Akupunktúra:

1. Prvé vyšetrenie v roku
40,00 €

2. Opakované ošetrenia v roku 10x
100,00 €

3. Opakované 1 ošetrenie
10,00 €

4. Ošetrenie jedno rázovými ihlami
20,00 €

5. Tlaková náplasť
10,00 €

6. Ošetrenie lifting
30,00 €

7. Biodermálna niť Meyisun 1 ks
4,00 €

8. Farmakopunktúra
+30,00 €

9. Laser, Rebox
7,00 €

10. Infra lampa, magnet 1 min, TENS
2,00 €

11. Bankovanie
10,00 €Ordinácia homeopatického lieku:

12. Prvá konzultácia
100,00 €

13. Kontrola
50,00 €

14. Krátka konzultácia do 30 min
25,00 €

15. Titanium diagnostika a metaterapia
50,00 €

16. Titanium diagnostika a homeopatický liek
100,00 €
Expresný príplatok, sankčný poplatok
+ - 50 %
Podané lieky a sms konzultácie sú zahrnuté v cene.
Termíny dohodnutých termínov sú obojstranne záväzné, tolerancia 20 min.
Lieky na receptoch a zdravotnícke pomôcky hradí pacient.
Nevystavujeme potvrdenie o pracovnej neschopnosti.
Nemáme zmluvu so zdravotnou poisťovňou.
Nie sme platitelia DPH.
Konverzný kurz: 1 euro / 30,1260 Sk


Platby sú fakturované za celú sériu ošetrení, VS je číslo faktúry a splatnosť je uvedená na faktúre. Názov účtu: MUDr. Danuša Siveková, účet: Tatra banka a.s., 2621252701/1100Posted by sivekova  Filed under: Aktuality
  email to someone   printer friendly 
Nový 3-ročný kurz Homeopatia na LFSZU I/3
 Ptek 09 prosinec 2011 - 09:51:55

Ústav tradičnej čínskej medicíny LF SZU v Bratislave
Subkatedra homeopatie

3- ročný kurz: HOMEOPATIA I/3

TÉMA:

TEÓRIA: Liečba. §16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 106. Primárny
a sekundárny účinok liekov. Prvá a nasledujúce dávky lieku. Liečenie
akútnych a chronických chorôb. §153- 156. Nedostatočné príznaky § 165
-178. § 5, Anamnéza v homeopatii- princípy, podmienky, akútne stavy,
chronické stavy. Dokumentácia.

ORGÁNOVÁ LIEČBA: Ochorenia kože.
MM: Nátriové soli. Alumina. Graphites, Mezereum, Petroleum,
Phosphorus, Thuja.

Kedy?
27. -29. 1. 2011, začiatok 10.00 hod.

Kde?
LF SZU, Limbová 14, 833 03 Bratislava; B 222 /2.p/

Pre koho:
lekári, zubní lekári, farmaceuti a študenti LF od 4. ročníka

Prednášajú:
MUDr. P. Tibenský, MUDr. D. Siveková

Kredity: 15

Prihlášky:
študijné odd. LF SZU p. Prevožňáková, 02 59370356
iveta.prevoznakova(a)szu.sk sivekova(a)sivekova.sk

Nasledujúce termíny:

I/4...02. - 04. 03. 2012 MUDr. D. Štúrová, MUDr. D. Siveková
I/5...27. - 29. 04. 2012 MUDr. P. Tibenský, MUDr. D. Siveková
Skúška 1.r.- 02. 06. 2012 MUDr. V. Balogh, MUDr. D. SivekováPosted by sivekova  Filed under: Aktuality
  email to someone   printer friendly 
Nový 3-ročný kurz Homeopatia na LFSZU (aktualizované)
 Steda 19 jen 2011 - 10:59:29

Ústav tradičnej čínskej medicíny LF SZU v Bratislave , Subkatedra homeopatie

Otvára 3-ročný kurz: HOMEOPATIA I/2

Téma:

Teória:
Zdravie. § 9, 10, Choroba: definícia, príčiny, prirodzená,
akútna, chronická, obraz choroby. (úvod Organonu, § 6, 7, 8, 11, 12, 13,
14, 148- 152). Konštitúcia, diatéza. § 117, 103, 240. § 15, Symptómy:
definícia, bežné, kľúčové, vedľajšie, jedinečné, zvláštne. Príznaky
všeobecné, lokálne, mentálne. Totalita symptómov. Modality. Túžby
a averzie. Charakteristiky skupín homeopatických liekov § 118, 266.

Orgánová liečba:
Ochorenia dýchacích ciest.

MM:
Kalciové soli. Baptisia, Belladonna, Cepa, Drossera, Euphrasia,
Gelsemium, Hepar sulfur, Ipeca, Nux vomica, Sabadilla, Stannum, Sulfur.

Kedy? ? 02- 04. 12. 2011

Kde? LF SZU, Limbová 14, 833 03 Bratislava, B 222

Pre koho: lekári, zubní lekári, farmaceuti a študenti LF od 4. ročníka

Prednášajú: MUDr. P. Tibenský, MUDr. D. Siveková

Kredity: 15

Prihlášky: študijné odd. LF SZU p. Prevožňáková, 02 59370356

iveta.prevoznakova (a) szu.sk sivekova (a) sivekova.sk

Nasledujúce termíny:

I/3...27. - 29. 01. 2012
I/4...02. - 04. 03. 2012
I/5...27. - 29. 04. 2012

Skúšky... 02. 06. 2012Posted by sivekova  Filed under: Aktuality
  email to someone   printer friendly 
Pracovný seminár
 Ptek 30 bezen 2007 - 07:15:13

Seminár pracovnej skupiny bude 25. 5. 2007 o 17 hod.

Posted by sivekova  Filed under: Aktuality
  email to someone   printer friendly 
Definícia homeopatie
 ter 26 prosinec 2006 - 17:32:05

Homeopatia je lekárska liečba používajúca jednotlivé lieky skúšané na zdravých ľuďoch, ktoré sú ordinované v potenciovanej forme podľa princípu podobnosti.

Výroba homeopatických liekov vychádza zo smerníc platného liekopisu.
Posted by sivekova  Filed under: Homeopatia
  email to someone   printer friendly 
Odpovede na najčastejšie otázky (FAQ)
 ter 26 prosinec 2006 - 17:30:08

Čo sa dá vyliečiť homeopatiou?
1. Dokonalé vyliečenie môžeme očakávať pri všetkých poruchách funkcií.
2. Zlepšenie zdravia nastane vždy po nastúpení reakcie na správny homeopatický liek.

Má liečba riziká?
1. Najčastejšie pri nesprávnej diagnóze zanedbanie inej, v danej chvíli vhodnejšej liečby, napr. chirurgickej.
2. Opakované podanie nesprávneho homeopatického lieku, alebo predtým dobrého, ale v nevhodnom čase opakovaného lieku, môže vyvolať prechodné vytvorenie obrazu homeopatického lieku- tzv. skúška lieku.

Môže mi homeopatický liek uškodiť?
Homeopatický liek je jemná látka, ktorá dokáže ovplyvniť len určitý citlivý typ jedinca. Teda na určitý liek reaguje len určitý jedinec. Čím je potencia (dynamické riedenie) nižšia, tým je spektrum jedincov, ktorí zaznamenajú účinok lieku väčší. Akoby sme potrebovali určitý presný kľúč, ktorý je určený len pre určitý typ zámku. Nesprávny kľúč do zámku ani nezasuniete, teda ani nemožno vyvolať reakciu.

Príklad: Jed v určitej dávke je jedom pre nás všetkých, závisí však od dispozície každého z nás, koľko ho bude treba na vyvolanie účinkov. V homeopatickej podobe bude účinný trochu odlišne. Nízke potencie môžu priaznivo ovplyvniť akútny problém väčšiny. Vyššie potencie len u citlivého typu na tento liek spustia celkovú liečebnú reakciu.

Ako účinkujú polykomponentné prípravky, ktoré dostať kúpiť v lekárni bez receptu?
Ide o prípravky s obsahom niekoľkých homeopatických liekov v nízkych potenciách, teda je veľká pravdepodobnosť, že ak sú správne vybraté, budú účinné pre pomerne veľký počet ľudí v určitých konkrétnych chorobných prejavoch. Ale treba počítať s tým, že nezabránia opakovaniu choroby a nedostaví sa celkové vyliečenie chorobných prejavov, ktoré býva dosiahnuté pri klasickej homeopatii, teda po podaní toho najpodobnejšieho lieku.

Čo znamená zhoršenie po podaní správneho lieku?
Telo sa uzdravuje spätným tokom vlastných reakcií v presnej hierarchii, od dôležitých funkcií po tie menej dôležité, od hora nadol, z vnútra smerom navonok. Napríklad podráždený človek sa upokojí, ale bolesti kĺbov sa prechodne obnovia, a keď aj tie pominú, nakoniec sa upokojí aj podráždená pokožka (vyrážka). Alebo bolesti hlavy pri zápale prínosných dutín trvalo ustúpia po prechodnom výtoku hlienov z nosa ako následok podania správneho lieku.

Za aký čas nastupuje zlepšenie zdravia?
Po podaní najlepšieho lieku – simile – nastupuje reakcia organizmu v okamžiku podania. Avšak vyliečenie má u každého odlišný čas. Závisí to od množstva faktorov, ale najdôležitejšími sú: dĺžka trvania prejavov choroby, závažnosť poškodenia, množstvo liekov, ktoré pacient užíval predtým... Takže niekedy do 15 minút a niekedy trvá liečba aj mesiace, dokonca u ťažkých chorôb aj roky ( ale s nádejou na vyliečenie, či zastavenie chorobných prejavov).

Prečo jeden človek môže dostať po určitom čase vždy iný liek?
Po podaní čiastočne dobrého (podobného) lieku ustúpi len časť symptómov. Preto s odstupom času (podľa naliehavosti, či zdĺhavosti stavu vždy v inom intervale) treba spraviť znovu kontrolné vyšetrenie a podľa aktuálnych reakcií môže lekár vybrať iný, v danú chvíľu vhodnejší liek.

Možno kombinovať homeopatikum s inými chemickými liekmi?
Každý z týchto liekov účinkuje odlišne, nemôžu teda vzájomne na seba reagovať, takže možno ich kombinovať. Jedinou výnimkou sú antibiotiká, preto počkáme s podaním homeopatického lieku 2 dni po dobraní antibiotík. Ale nie je to vždy platné, existuje aj liečba u niektorých pacientov potenciovanými antibiotikami, ktoré sa im podávajú súčasne s antibiotikami na zníženie možného výskytu alergických reakcií.

Možno kombinovať homeopatikum s inými homeopatikami?
V zásade nie. Klasická homeopatia hovorí o jednom účinnom lieku v čo najnižšej toxickej dávke na základe podobnosti príznakov, ktorý má prinavrátiť zdravie. Pri kombinácii vlastne nevieme čo sa deje v organizme, lebo neboli urobené skúšky liekov v kombináciách. Preto, ak si podáte pri akútnom ochorení polykomponentný liek z lekárne, pri kontrolnom vyšetrení treba opätovne zobrať celý obraz príznakov od začiatku.

Kedy môžem opakovať liek?
Ak po zlepšení nastáva opätovný návrat pôvodných príznakov. Nikdy nie pre istotu skôr, ani nie opakovať, aby sa urýchlil účinok. Celý efekt liečenia by sa zastavil, prípadne by ste spustili tzv. obraz lieku. Frekvencia podávania sa bude líšiť vždy individuálne- v akútnom štádiu to bude častejšie, pri chronickom aj s odstupom niekoľkých mesiacov.

Pomôže diagnóza pri výbere homeopatického lieku?
Najčastejšou a najúspešnejšou ordináciou správneho homeopatického lieku býva porozumenie všeobecných pacientových spôsobov reakcií. Chorobná jednotka je len názov, diagnóza vlastná mnohým jedincom. Vieme, že je to len momentálny spôsob reagovania organizmu, ktorý sa časom môže zmeniť na inú, ďalšiu diagnostickú jednotku, v súvislosti s inými vplývajúcimi faktormi. Preto „homeopaticky“ nevieme pristupovať k jej liečeniu. Ale keď nájdeme spoločný znak u daného jedinca, ktorý sa opakovane vyskytne v jeho krízovej situácii, tak ľahšie porozumieme o aký stav ide. Akoby sme sledovali príznaky „intoxikácie“ niektorou látkou organizmu, resp. reakcie jej rozvoja. Samozrejme, že každý pacient bude mať viditeľné, či klinické príznaky mierne odlišné, lebo jedinečnosť každého z nás je evidentná. Ale reakcia samotného jedinca je vždy rovnaká. Je len na lekárovi, aby ju dokázal jasne formulovať.

Prečo sa môžu prejaviť závažné ochorenia aj u malých detí?
Keď nemôžeme nájsť etiologický faktor (príčinu), tak často hľadaný aj nájdený u dospelých, ktorý sa stal spúšťacím faktorom ďalších symptómov? Je niekoľko názorov, ale najpravdepodobnejším je prenos informácie od predkov a oslabenie jedinca je natoľko závažné, že sa môžu prejaviť aj u detí. Je to prejav boja organizmu v určitej situácii, prostredí. Žiaľ, ak je tento boj neliečený správnym spôsobom, môže končiť katastrofálne. Ak máme nedostatok informácií o reakciách dieťatka, musíme hľadať iné možnosti. V takýchto prípadoch je výhodné sledovať spôsob reakcií jeho rodičov, či prarodičov. Nehľadáme vinníka, ale reakcie, podobné znaky, ktoré zaručene nájdeme u niektorého z nich. A podľa modalít (zlepšenia, zhoršenia príznakov) len doplníme obraz vhodného lieku, ktorý prinavráti zdravie aj dieťatku. Často môže pomôcť aj sledovanie zmenených reakcií matky počas tehotnosti. Akoby sa cez matku zviditeľňovalo aj dieťatko. V tomto ohľade nám zaručene dajú za pravdu nové genetické výskumy.

A ako je to so zmenou psychických reakcií po podaní dobrého homeopatického lieku?

Zaručene nie je úlohou homeopatie, a ani v jej možnostiach, zmeniť psychiku pacienta. Zmena toho, čo je deštruktívne, resp. tie prejavy, ktoré súvisia s bojom organizmu, však áno. Predsa nemôžeme zmeniť jedinca a psychika s tým tiež súvisí. Prejavy, či symptómy sú na každej úrovni, teda aj v oblasti psychiky. Mnohí pacienti, či lekári sa obávajú zmien hlavne v oblasti psychiky. Ale predsa nejde o zhoršenie stavu reakcií organizmu po podaní správneho lieku. Nesprávny, jednorázovo podaný liek organizmus nezaregistruje a teda nespraví nič. Takže taký opakovať nebudeme. A správny liek len vytvorí podmienky pre ústup všetkých patologických reakcií. Zdravý človek nebude potrebovať reakcie, ktoré prejavoval v čase choroby ( napr. prestane sa baliť do kožucha v lete, lebo nebude mať triašku, nebude musieť dlho do noci bdieť, lebo jeho aktivita nebude zvýraznená len večer, ale rozloží sa počas dňa, ako je to prirodzené u zdravých ).

Homeopatický liek pomáha organizmu spustiť zdravý spôsob reakcií, vlastných pre každého jedinca, aby zotrval v stave udržovania svojho zdravia.Posted by sivekova  Filed under: Homeopatia
  email to someone   printer friendly 
Homeopatický liek
 ter 26 prosinec 2006 - 17:26:21

Homeopatický liek

Je pripravený vo forme globuliek, granúl, kvapiek, tabletiek, čapíkov (do konečníka).
Homeopatický liek sa pripravuje zvláštnou technikou, riedením a potenciovaním (dynamizovaním), čím sa v ňom zachováva informácia pôvodnej substancie.
Takto pripravený substrát sa nanáša na, prípadne zmiešava s vhodným nosičom (mliečny cukor, lieh).

Uskladňuje sa pri izbovej teplote. Treba ho chrániť pred veľkými teplotnými výkyvmi a vlhkom, lebo sa znehodnocuje.

Homeopatický liek je podľa výrobcu použiteľný 5 rokov, preto je vhodné nevysypať viac
ako práve potrebujete. Na zabezpečenie čistoty obsahu vysypané globulky nevkladajte späť.
Užívanie homeopatického lieku nevylučuje užívanie ostatných liekov. Len antibiotiká môžu rušiť ich efekt, preto počkáme s podávaním 2 dni po doužívaní antibiotík.

Pri podávaní malým deťom je vhodnejšie rozpustiť homepatický liek v lyžičke vody.
Homeopatické lieky môžu užívať aj dojčatá a tehotné ženy.

Homeopatický liek sa najčastejšie necháva voľne rozpúšťať v ústnej dutine 15 –30 minút
pred jedlom alebo po jedle ( bez iných prímesí, napr. žuvačka).

Bežná jednotlivá dávka homeopatického lieku je 1 tabletka, globulka, kvapka, môžu byť aj v počte 3 – 10. Nie je tak podstatné množstvo jednorázovo podanej dávky, ale dôležitý je výber správneho homeopatického lieku a správna potencia.

Prvú dávku homeopatického lieku môžeme podávať rozdelenú do troch dávok
( 1gulička opakovane, spolu 3 guličky) s rozličným časovým odstupom, ale v podstate liečba je zahájená už po prvej dávke:

-pri D a CH 30 opakujeme 3x v odstupe 15-30 min.,
-pri D 200 stačí jediná dávka
-pri CH 200 opakujeme 1x v odstupe 2 –12 hod.

Opakovanie nízkych potencií obyčajne podávame takto:

*D 3-4 a CH 5 : 2-3 x denne; *D6 a CH 9 : 1-2 x denne; *D 12 a CH 15: 1 x denne
-Vyššie potencie a LM (Q) podľa doporučenia lekára

Opakovanie homeopatického lieku je prísne individuálne. Všeobecne opakujeme len liek,
ktorý po prvej dávke pomohol a príznaky sa opäť vrátili, resp. sa opätovne zhoršili.
Najčastejšie po 2. – 6. mesiacoch, kedy podáme len jedinú dávku. Dobrý liek je ten,
ktorý pomohol, a takýto liek budeme potrebovať stále s väčším odstupom času.
Homeopatický liek, ktorý nič nespravil neopakujte bez predchádzajúcej konzultácie.
Ak si sami podáte homeopatický liek zaznačte si dátum užitia, ktorý bude potrebovať lekár.

Homeopatické potencie

Príprava spočíva v postupnom zrieďovaní pôvodnej látky (UT, MT, D 0,CH 0) v rozličných pomeroch so zrieďovaným roztokom alkoholu alebo mliečneho cukru (používaný pri rozotieraní nerozpustných látok pri prvých krokoch riedenia), pričom proces dynamizácie, pretrepávania sa opakuje po každom zriedení. Pri decimálnych potenciách ide o 1 : 10, teda 1 diel pôvodnej látky a 9 dielov riedidla (označované D, DH, DX). Pri centezimálnej potencii je to 1 : 100 (označované C, CH). LM, Q potencie sa riedia 1 :50 000. LM potencie označujeme rímskymi číslicami. K = Korsakovské potencie majú odlišný postup prípravy, pri ktorom sa obsah nádoby vylieva a základom pre ďalší krok potencie je materiál, ktorý zostal na stenách nádoby. Presný postup prípravy homeopatickych liekov je uvedený v platnom Slovenskom liekopise.Posted by sivekova  Filed under: Homeopatia
  email to someone   printer friendly 
Čo je homeopatia?
 ter 26 prosinec 2006 - 17:23:39

Podľa slovníka cudzích slov: "Homeopatia -ie ž. /gréc./ lek. spôsob liečenia chorôb, pri ktorom sa podávajú minimálne dávky tých liečiv, ktoré vo väčších dávkach spôsobujú u zdravého človeka
príznaky, aké má liečená choroba /op. alopatia/. Alopatia -ie ž. /gréc./ lek. liečba snažiaca sa
v tele vyvolať obranný proces liekmi opačného účinku /op. homeopatia/."

Je homeopatia liečebná metóda, je filozofia, je životný postoj, je umením, je zdrojom nových poznatkov, je usmerňovačom našich činov...? Myslím, že na všetky otázky možno odpovedať áno. Každý si prisvojil svoj vlastný postoj k tejto liečbe. Pokiaľ nebude jednoznačne dokázaný spôsob akým sa podieľa homeopatia na ozdravovaní živých organizmov, dovtedy bude aj viacero postupov, viacero pohľadov, a tak aj akýsi zmätok v toku informácií ohľadom homeopatie.
Citát pána Novalisa: „ Každá choroba je ako hudobný problém a liečenie je hudobné rozriešenie. Čím kratšie a dokonalejšie je riešenie, tým väčší je hudobný talent lekára. Choroba má možnosť niekoľkých riešení. Výber tých najlepších určuje lekárov talent“. Z homeopatickej filozofie vieme, že choroba je len tá poznateľná časť jedinca, ktorá nám ukazuje cestu smerovania riešenia vnútorných porušených pochodov v jeho organizme.

Východiskovým bodom pre dobre naordinovaný liek je znalosť Materie mediky (MM). Čo sú MM? Sú to knihy, ktoré veľmi podrobne zachytávajú všetky účinky rastlín, minerálov, kovov, či živočíšnych produktov na živý organizmus. Keď hovorím všetky, myslím skutočne všetky. Okrem špecifických účinkov na niektoré tkanivá, zahŕňajú aj vplyv na emočnej a mentálnej úrovni. Pretože účinok jednotlivých látok je úplne typický, tvorí tzv. "obraz lieku". Ak lekár pozná liekový obraz, ktorý sa veľmi podobá prejavom pacienta stačí už len zvoliť vhodnú potenciu (dynamicky spracované určité riedenia), jednoducho tú najmenšiu dávku, ktorá má pomôcť pacienta vyliečiť. Slovo dávka nie je úplne presné. Obyčajne už nejde o liek, ktorý by obsahoval merateľnú dávku, ale o liek s informáciou pôvodného prostriedku. Ťažko je polemizovať čo je to za "informáciu". Vieme len toľko, že dodnes nie je dostatočne vedecky objasnený tento princíp. Je to však úloha vedeckých pracovníkov. Pre pacienta a jeho lekára je podstatné, že dobre zvolený liek rýchlo, jemne a bezpečne pomôže znovu navodiť zdravie. Práve táto skúsenosť homeopatiu udržuje 250 rokov a povzbudzuje k ďalšiemu životu.
A čo neúspechy ? Áno, sú aj tie. Predsa už neveríme bájkam o zázrakoch. Dôležité je ale vedieť, prečo sú liečebné neúspechy. Po prvé preto, že nebol vybratý dobrý liek. Spolupráca pacienta s lekárom hrá tiež nie nevýznamnú úlohu. Nejde o vieru v liek, ale o schopnosť či neschopnosť popísať svoj problém. Zvieratá vyliečené pomocou homeopatie skutočne nepotrebovali veriť ničomu. Už množstvo zvierat pocítilo kladný vplyv homeopatík na vlastnej koži. A nezáležalo na veľkosti zvieraťa, či závažnosti diagnózy. Od kráv po mačičky, od zápalov vemien po poruchy pohybového ústrojenstva. Samozrejme pripúšťam, že ľahšie sa spolupracuje s pacientom, ktorý sa chce zbaviť svojich problémov. Ale sú aj pacienti, ktorí vlastne potrebujú len vyrozprávať niekomu svoj bôľ a vôbec nepotrebujú liečbu.
A čo sa týka iného neúspechu? Mali by sme vedieť aké základné štádiá vývoja chorôb poznáme. V prvom štádiu je ochorenie klinicky nerozpoznateľné a nepozorované ani samotným pacientom, prípadne len drieme, pripravené pri ďalšom oslabení organizmu vyštartovať. V druhom štádiu už ojedinele prichádzajú príznaky, avšak pacient ich ešte nevníma ako ochorenie. V treťom štádiu sa už pacient môže cítiť chorý, ale laboratórne vyšetrenia sú ešte negatívne. Druhú skupinu tohto štádia tvoria ochorenia bezpríznakové, laboratórnymi metódami však rozpoznateľné. Práve pre toto skryté štádium choroby robíme zdravotnícke preventívne prehliadky. V ďalšom štádiu pokročilosti ochorenia už organizmus poskytuje jasné dôkazy o svojom boji vo forme choroby. Pacient má jasný problém a klinicky sa dá presne určiť diagnóza. Pri správnej liečbe, či relatívne dobrej odolnosti organizmu má všetky predpoklady na ústup. A nakoniec prichádza posledné štádium, v ktorom deštrukcia užpracuje na plné obrátky. Je to štádium, z ktorého nie je možný návrat. Je možný buď prechod do chronického štádia, v tom častejšom prípade, alebo prejde do zmien nezlučiteľných so životom. Takže už vieme akými štádiami prechádza ochorenie v živom organizme. Keď k tejto vedomosti pripočítame skutočnosť, že deštruované tkanivo nemá možnosť plnej regenerácie, máme rovnicu hotovú. Tam, kde príroda nedovoľuje návrat, žiadna liečba nebude úspešná. Všetky spôsoby prístupu liečenia môžu len na čas oddialiť koniec. Ale takých stavov našťastie nie je väčšina.

Komplementárna medicína (KM) sa vykonáva vo všetkých štátoch sveta. Rozsah jej činností, vymedzenia osôb spôsobilých k výkonu a vzdelávanie v oblasti KM je zahrnuté v zákonoch. Na Slovensku sa lekári len rozličnými doplnkovými kurzami dobrovoľných organizácií dostávajú k informáciám o KM, často spolu s laikmi, ktorí nemajú žiadne zdravotnícke vzdelanie. Vhodným príkladom je ordinácia homeopatických liekov, ktoré sú liekmi aj podľa slovenského Zákona o lieku a patria medzi lieky, ktoré nie sú hradené zdravotnými poisťovňami.

Asi by bolo vhodnejšie zakomponovať pravidlá vo výkone, vzdelávaní a praktikovaní KM aj do slovenských zákonov, aby sa tak predchádzalo zbytočným poškodeniam zdravia, nedorozumeniam, či súdnym sporom ( v Čechách nedoriešený súdny spor, pre vylúčenie Českej homeopatickej lekárskej spoločnosti z Purkyňovej spoločnosti pre „nevedeckosť“ homeopatie, vyriešil až Strassburgský súd v prospech ČLHS).
21. storočie bude ďalším storočím vedeckých objavov a kompromisov. To ma napĺňa nádejou, že aj Dr. Hahnemann, zakladateľ homeopatie, dostane zadosťučinenie, ktoré mu plným právom patrí.

Adresy niektorých homeopatických inštitúcií:

Adresa ECH: Chausse de Bruxelles 132, Box 1, 1190 Brussels, Belgium;

www.homeopathyeurope.org ; e-mail: -email-
Adresa SLHS: P.O.Box 184, 814 99 Bratislava; www.homeo.sk , stránky pre laikov: www.homeo.sk/fanklub


Posted by sivekova  Filed under: Homeopatia
  email to someone   printer friendly 
Ordinácia homeopatického lieku
 ter 26 prosinec 2006 - 16:31:28

Teoretický základ:
Hahnemann v priebehu svojho života menil spôsoby ordinovania liekov v čase aj v potenciách. Základné pravidlá homeopatie sú napísané v „Organone radionálnej liečby“. Žiaľ, schémy známe v klasickej medicíne tu neplatia. A ani nemôžu, keď berieme do úvahy fyzikálny impulz homeopatického lieku s liečivým vplyvom na rozmanité priebehy a príznaky ochorení nielen medzi jednotlivcami, ale aj u samotného jedinca. Ak chceme mať jasno, musíme nahliadnuť do základných pravidiel homeopatie.

Nakoľko ide o príliš rozsiahlu tému, ktorá má množstvo podtém, text je zostručnený, aby sme sa ešte viac nezamotali.

Ochranný mechanizmu organizmu (podľa Hahnemanna „vitálna sila“) je integrovaný celok, ktorý neustále pracuje na všetkých úrovniach organizmu (fyzikálnych, chemických, psychických). Vďaka nemu prežívajú živé organizmy aj v zdraví aj v chorobe. V zdraví bežne nesledujeme jeho prejavy, ale výraznejšie sa prejavuje v čase zvýšenej aktivity a jeho prejavom sú symptómy (príznaky choroby). Vieme, že každý reaguje v určitej situácii podobne ako ten druhý, ale súčasne aj s odlišnosťami, čím sa stáva „originálom“. Práve tieto odlišnosti zahrnuté v ucelenom obraze symptómov (v čase, intenzite, lokalite, vedľajšie, zvláštne...) nám pomáhajú pri hľadaní najpodobnejšieho homeopatického lieku (simile) rezonujúceho s daným obranným mechanizmom.

Ak sa zameriame len na časť príznakov, ktoré práve obťažujú pacienta a nie sú zahrnuté v celkovom obraze (totalite) môžeme ovplyvniť obranný mechanizmus, ale musíme vedieť, že podávame liek, ktorý nespĺňa kritéria ideálnej liečby. Takto fungujú osvedčené indikácie (symptomatická liečba) vhodná pre širokú škálu pacientov, najskôr pomocou nižších potencií homeopatických liekov (vodnatá nádcha s pálivou bolesťou v nose: Allium cepa; tréma pred skúškou s nepokojom, hnačkou: Argentum nitricum...). V bežnej ambulantnej praxi sa osvedčila táto jednoduchá metóda podávania homeopatík, lebo úspech odstránenia príznakov sa dostavuje. Potencie D 3 -4, CH 5 podávame približne po 6 - 8 hodinách. Potencie D 6, CH 9 obyčajne musíme opakovať v 12 hodinových intervaloch. Potencie D 12- 15, CH 12- 15 treba obyčajne opakovať v 24 hodinových intervaloch. V zásade opakujeme dávku homeopatického lieku ak sa jeho účinok vytráca, inak povedané, znovu sa vracajú príznaky, ktoré na určitý čas ustúpili. Rešpektovaním tohto princípu sa samozrejme bude meniť aj frekvencia jednotlivých dávok homeopatického lieku, podľa intenzity a frekvencie chorobných symptómov ( najskôr fyzických, prípadne emočných). Vieme, že aj takáto pomoc je vhodná, lebo je rýchlejšia a súčasne zbavená toxických účinkov liekov. Nesmieme byť ale sklamaní, keď príde o krátky čas iný problém, ktorý bude potrebovať iný liek. Teda ak naordinujeme liek len na časť prejavov obranného mechanizmu, nemôžeme očakávať posilnenie celku (čiastočnou podobnosťou provokujeme k aktivite určitej časti obranného mechanizmu). Niektorí ordinujú viacero homeopatických liekov, ktoré sa striedajú, teda v jednom čase podávajú vždy jeden liek, ale striedajú ho s iným ( napr. na začiatku Arnika CH 30 pri poúrazovom hematóme (modrine) v členku a následne striedavo Ruta D6 na noc a Bryonia CH 9 ráno). Na posilnenie celku by sme potrebovali stovky symptomatických liekov, a aj tak nenastolíme úplný návrat zdravia, ale predsa je symptomatický prístup k liečbe zdravší ako úplné potláčanie symptómov prejavov choroby. Nesmieme však zabudnúť aj na fakt, že aj v homeopatii sa stretávame s potlačením a následným vznikom ďalších symptómov ( napr. po potlačení výtokov).

Znovu sa vrátim k ideálu, ktorý by sme mali dosiahnuť. Je to podanie jediného lieku, najmenej toxického a dlhodobo navodzujúceho zdravie, ktorým je len ten najpodobnejší homeopatický liek (simile). Táto ideálna cesta pomoci je však náročná, preto vznikajú rozličné modifikácie. Ak pochopíme, že každý jedinec je vo svojej totalite symptómov iný, tak aj liečba bude iná ( liek, potencia, frekvencia dávok). Ak ste sa rozhodli pre cestu hľadania simile a máte pocit, že vybratý liek je ten najpodobnejší totalite príznakov, musíte sa rozhodnúť v akej potencii a ako často ho bude treba opakovať. Podľa základných pravidiel spočiatku podáme nižšie potencie pri prevahe aktuálnych symptómov na telesnej úrovni. Neskôr sa prikláňame k vyšším potenciám, napr. C 30, D 30, ktoré opakujeme pri opätovnom návrate príznakov, ktoré predpokladáme, že sa vrátia po týždni, mesiaci, až troch – v závislosti od zdatnosti obranného mechanizmu. V zásade potreba opakovania dobrého lieku sa postupne zmenšuje, teda interval sa predlžuje. Efekt podaného simile pri chronických stavoch nebýva kratší ako 2- 3 mesiace. A čo sa týka psychických problémov, tie takisto patria k symptómom obranného mechanizmu, len na ich ovplyvnenie sú potrebné vysoké potencie homeopatických liekov. Pri akútnych ťažkých stavoch sa frekvencia podávania mení podľa potreby, resp. podľa intenzity a opätovného návratu príznakov, obyčajne je potreba opakovania dávok aj vysokých potencií častejšia.

Inou otázkou je podávanie rozličných potencií simile. Ak sme si istí, že zdravotný stav sa uberá dobrým smerom (* podľa Herringových zákonov) a efekt opakovanej dávky v tej istej potencii sa vytráca, musíme myslieť na zmenu potencie. Ak prevážia fyzické symptómy prikloníme sa k nižšej potencii, inak podáme vyššiu. Pri dlhodobo vedenom prípade môžeme doporučiť, aby si chorý sám podal, vždy pri znovu návrate príznakov, jednu dávku v potencii LM. Dôležitou informáciou pre Vás bude potreba opakovania dávky, teda pacient si musí zapisovať dátum podania lieku. Pri zvyšovaní frekvencie dávok prejdeme na inú potenciu. Napríklad si pacient vždy podá liek po prekonaní záchvatu (napr. po migréne) a potreba opakovania je stále častejšia ( frekvencia záchvatov sa zvyšuje), potrebujeme zmeniť potenciu podávaného lieku. Inou formou meniť potenciu sa osvedčilo podávanie (vhodné pri chronických bolestiach) miešaním rozpusteného homeopatického lieku v nízkej potencii v decilitri obyčajnej vody, z ktorého podáme jednu lyžičku. Na ďalší deň vždy odlejeme z obsahu a ponecháme do výšky cca 1 cm v poháriku (fľaške), dolejeme čistou vodou a po dostatočnom premiešaní (pretrepaní) opäť podáme jednu lyžičku. Postup opakujeme do prvej zmeny, či ústupu problémov.

A čo sa týka podávania množstva guličiek a kvapiek pripomínam, že v každej jednotlivej dávke sa nachádza to isté (výrobcovia ubezpečujú, že ide o homogénne spracovaný materiál), rozdiel je len v potencii podaného lieku. Teda je absolútne jedno či podáme 1, 3, 5 guličiek, či kvapiek z jediného balenia lieku.

Na záver si pripomeňme, že nižšie potencie (využívame pri symptomatickej liečbe) účinkujú u väčšieho počtu pacientov a čím vyššie potencie, tým musí byť totalita príznakov jasnejšia, aby sme dosiahli liečebný účinok. Dávku homeopatického lieku opakujeme vždy až pri opätovnom návrate príznakov, resp. po odznení záchvatov.

Praktické užívanie je v informácii o homeopatickom lieku *.


Posted by sivekova  Filed under: Homeopatia
  email to someone   printer friendly 
Go to page:        >>  

Welcome
Online
http://www.lunarniambasada.cz?a_aid=0b033adf
Stránky súkromnej ambulancie HOMEREA, (c)MM 2006-2007