Logo page.php?10 Logo
   
Username:    Password:    Remember me  
Ambulantný cenník
 Pondl 06 duben 2015 - 21:35:33

Ambulancia akupunktúry

zapísaná v Bratislavskom samosprávnom kraji pod číslom 102513/2006-ZDR/2,
pod ktorým bolo vydané povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, dňa 18. 8. 2006.
Sídlo: Súťažná 15, 821 08 Bratislava
IČO: 31758169 DIČ: 1025351239 ( pridelené 10/1995)


Lekárka: MUDr. Danuša Siveková
Zdravotná sestra: Mgr. Petronela Hrušovská

Ponukový cenník poskytovanej zdravotnej starostlivosti:Akupunktúra:

1. Vstupné vyšetrenie
80,00 €

2. Prvé ošetrenie v roku
60,00 €

3. Opakované ošetrenie
20,00 €

4. Ošetrenie jednorázovými ihlami
20,00 €

5. Tlaková náplasť
20,00 €

6. Ošetrenie jazvy a lifting
50,00 €

7. Farmakopunktúra
40,00 €

8. Laser, Rebox
10,00 €

9. Infra lampa, magnet 1 min, TENS
5,00 €

10. Bankovanie
20,00 €Ordinácia homeopatického lieku:

11. Prvá konzultácia (+po 5.r)
150,00 €

12. Kontrola
100,00 €

13. Krátka konzultácia do 30 min
50,00 €

14. Krátka konzultácia do 10 min
25,00 €

15. Titanium diagnostika a homeopatický liek
120,00 €

16. Titanium diagnostika a metaterapia
80,00 €

17. Online konzultácie podľa druhu a času vyšetreniaExpresný príplatok, sankčný poplatok
+/- 50 %


Podané lieky a sms konzultácie sú zahrnuté v cene.
Termíny dohodnutých termínov sú obojstranne záväzné, tolerancia 20 min.
Lieky na receptoch a zdravotnícke pomôcky hradí pacient.
Nevystavujeme potvrdenie o pracovnej neschopnosti.
Nemáme zmluvu so zdravotnou poisťovňou.
Nie sme platitelia DPH.


Platba môže byť fakturovaná za celú sériu ošetrení, splatnosť je uvedená na faktúre.
Účet: Tatra banka a.s., 2621252701/1100, názov účtu: MUDr. Danuša Siveková

Posted by sivekova  Filed under: Aktuality
  email to someone   printer friendly 

Welcome
Online
http://www.lunarniambasada.cz?a_aid=0b033adf
Stránky súkromnej ambulancie HOMEREA, (c)MM 2006-2007