Logo


Novinka: : Hippokratova prísaha
(Kategorie: Ambulancia)
Poslal sivekova
ter 26 prosinec 2006 - 12:22:14

Prisahám pri Apollónovi, bohu lekárstva, pri Aeskulapovi, Hygiei a Panacei a pri všetkých bohoch a bohyniach a dovolávam sa ich svedectiev, že podľa svojich síl a svedomia budem túto prísahu a tieto záväzky riadne zachovávať. Svojho učiteľa v tomto umení budem ctiť rovnako ako svojich rodičov a vďačne mu poskytnem všetko potrebné, ak sa táto potreba ukáže. Tiež jeho potomkov budem pokladať za bratov a ak budú chcieť naučiť tomuto umeniu, vzdelám ich bez nároku na odmenu a akýchkoľvek záväzkov. Rovnako umožním svojím synom a deťom svojho učiteľa, tak aj žiakom, ktorí sa slávnostne zaviazali lekárskou prísahou, aby sa podieľali na výučbe a prednáškach aj celej vede, inému však nikomu. Spôsob svojho života zasvätím podľa svojich síl a svedomia prospechu chorým a budem ich chrániť pred každou ujmou a bezprávím. Ani prosbami sa nedám presvedčiť k podaniu smrtiaceho lieku, ani sám k tomu nedám nikdy podnet. Rovnako neposkytnem žiadnej žene prostriedok na vyhnanie plodu. Zachovám vždy svoj život i svoje umenie čisté a zbavené každej viny. Nevykonám rez žiadnemu chorému, ktorý trpí na kamene, ale odovzdám ho mužom v tomto odbore skúseným. Nech prídem do akéhokoľvek domu, vojdem tam len v snahe pomôcť chorým vyhýbajúc sa všetkému podozreniu z bezprávia alebo z akéhokoľvek ublíženia. Rovnako tak budem vzdialený túžbe po zmyslových pôžitkoch so ženami a mužmi, ako zo slobodnými, tak aj s otrokmi. Ak uvidím alebo ak budem počuť pri svojej lekárskej praxi alebo v súkromnom živote ľudí niečo, čo by malo byť utajené pomlčím o tom a zachovám to ako tajomstvo.
Ak budem túto prísahu zachovávať a riadne plniť, nech je mi dopriate žiť navždy šťastne, požívať úctu všetkých ľudí a tešiť sa z plodov svojho umenia. Ak ju však poruším a poškvrním, staň sa mi pravý opak.
Novinka je od Homerea
( http://www.sivekova.sk/comment.php?comment.news.26 )